بناي كشور كانادا بر اساس كار و تلاش مهاجرين ساخته شده است و اين فرصت را در اختيار همگان قرار می دهد كه با توجه به مهارت و تواناييشان، شانس خود را برای پذيرفته شدن در يكی از برنامه های مهاجرتی دولت كانادا ارزيابی كنند.

Future In Canada (FIC), با دسترسی به بزرگترين منابع اطلاعات شغلی در كانادا و همچنين همكاری گسترده با وكلای رسمی و كارشناسان مهاجرت، از ابتدا تا انتهای ساخت آينده ای بهتر در كنار شما خواهد بود.

No comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *